KARUM TURİZM (WANDERLAB) SEYAHAT ACENTASI
YURTDIŞI PAKET TUR SÖZLEŞMESİ

 

 

 1. TARAFLAR

 

 1. SEYAHAT PAKETİ DÜZENLEYİCİSİ

 

ŞİRKET ÜNVANI     :  KARUM Turizm Yatırımcılık ve Pazarlama Ltd. Şti.

(Bundan sonra KARUM TURİZM olarak anılacaktır.)

ADRES                      : Şahinbey, Atatürk Bulv. 13/D, 27010 Şahinbey/Gaziantep, Türkiye

TEL                             : +90 342 220 58 58

MAIL                           :[email protected] 

WEB SİTESİ             : www.wanderlabtravel.com

MERSİS NO              : 

VERGİ DAİRESİ / VERGİ NO:

 

 1. TÜKETİCİ/KATILIMCI :
  1. TÜKETİCİ

ADI SOYADI                         : ……………………………………………………

DOĞUM YIL/AY/GÜN         : ………………………………..

T.C. KİMLİK NO                   : ………………………………………………

ADRES                                  : ……………………………………………………………

FATURA BİLGİSİ                 : …………………………………………….

TEL                                         : …………………………………………………………………

FAKS                                      : ……………………………………………………………..

E-POSTA                              : …………………………………………………………

 

 1. KONU

 

 1. İşbu sözleşmenin konusu, Tüketici/Katılımcının; KARUM Turizm’den satın aldığı paket tur hizmeti kapsamında tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi hakkındadır.

 

 1. İşbu sözleşmenin konusu, Tüketici/Katılımcının; KARUM Turizm’den satın aldığı seyahat paketi hizmeti kapsamında tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi hakkındadır. İşbu sözleşme, hükümleri, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 14.01.2015 tarihli Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği düzenlemeleri doğrultusunda, ticari ve mesleki olmayan amaçla hareket eden gerçek ve tüzel kişi tüketici ve adına veya lehine bir paket tur satın alınan veya satın alınması taahhüt edilen veya kendisine bir paket tur sözleşmesi devredilen katılımcı bakımından geçerlidir.

 

 1. İşbu Sözleşme 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 14.01.2015 tarihli Paket Tur Sözleşmeleri Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında hazırlanmıştır. Sözleşmede yer almayan hususlarla ilgili Yasa ve Yönetmelik hükümleri uygulanacaktır.

 

 1. Ek.1’de yer alan “Tura Katılım Formu” Tüketici/Katılımcı tarafından eksiksiz ve doğru olarak doldurulur. Tüketici/Katılımcı bu sözleşmede belirtilen tüm katılımcılar adına taraf olduğunu ve onları da temsil ve ilzam ettiğini, kendisine ilgili yasal mevzuat kapsamında verilen “Ayrıntılı Gezi Programı” içeriklerinden tüm katılımcılara bilgi vermekle yükümlü ve sorumlu olduğunu kabul etmektedir. Bilgi verme yükümlülüğünü yerine getirmeyen Tüketici/Katılımcılar bundan sorumludur. Bu doğrultuda Tüketici/Katılımcı‘ya verilen “Ayrıntılı Gezi Programı” tüm katılımcılara verilmiş sayılır

 

 1. Paket Tur'un içeriğine dair tüm bilgiler, (yolculuğun başlangıç ve bitiş tarihi ile yeri, kullanılan ulaşım araçları, yolculuk hareket ve dönüş saat tarih ve yerleri, konaklama türü ve nitelikleri, yemek planı, güzergah, paket tura uygun vize pasaport yaş ve sağlık bilgileri, turun düzenlenmesi için asgari katılımcı sayısı ve iptal bildirimi için son tarih, turun fiyatı), yukarıda ve işbu Sözleşme ile birlikte teslim edilen Ek.2 “Ayrıntılı Gezi Programı”nda yer almaktadır. 

 

 1. Müşteri Ek.2’de yer alan “Ayrıntılı Gezi Programı” nın ve Ek.1’de yer alan “Tura Katılım Formu”nun Paket tur sözleşmeleri Yönetmeliği’nin 5. Maddesi uyarınca “Ön Bilgilendirme Broşürü” işlevlerini yerine getirdiğini ve bu bilgilerin işbu sözleşmenin öncesinde kendisi ile paylaşılmış olduğunu ve aynı zamanda işbu sözleşmenin ayrılmaz birer parçası olduğunu kabul ve beyan eder.

 

 1. KARUM TURİZM işbu sözleşme ile seyahate katılacak olan tüm Tüketici/Katılımcılara 1618 Sayılı yasa gereği Zorunlu Seyahat Sigortalarını yapmakla yükümlüdür. İşbu sigorta poliçe üzerindeki tarih ve saat ile başlar; turun tamamlanma tarih ve saati ile sona erer.

 

 1. Tüketici/Katılımcı, kendisinin ve adlarına hareket ettiği diğer katılımcıların bilgilerinin doğru olarak verilmesi ve sözleşmeye işlenmesinden sorumludur. Kimlik ve iletişim bilgilerinin hatalı bildirilmesi nedeniyle meydana gelebilecek neticelerden (ör. Havayolu cezası, vize sorunu, seyahat ile ilgili yapılması gereken bilgilendirmelerin ulaşmaması, tura katılamamaları vb.) KARUM TURİZM sorumlu değildir.

 

 1. Tüketici/Katılımcı işbu sözleşmede belirtilen irtibat bilgilerinden kendisine ve tüm katılımcılara ulaşılacağını kabul beyan ve taahhüt eder.

 

 1. PAKET TUR İÇERİĞİ

 

REZERVASYON NO: ………………………………………………….

REZERVASYON TARİHİ: ………………………………………………

TURUN ADI: ………………………………………………………

TUR KODU: ……………………………………………………….

TUR PAKETİ: ……………………………………………………..

HAREKET / DÖNÜŞ TARİH & SAATLERİ: ………………………………….

BAŞLANGIÇ / BİTİŞ YERİ: …………………………………………..

TUR PAKETİ TUTARI: ……………………………………………….

SİGORTA TUTARI: ………………………………………………….

SATIN ALINAN EKSTRA HİZMET VAR İSE TUTARI: ………………………….

SATIN ALINAN EKSTRA HİZMET ÜRÜN KODU: ……………….

SATIN ALINAN EKSTRA HİZMET AÇIKLAMASI: ……………….

VERGİLER DAHİL TOPLAM TUTAR: ……………….

ÖDEME ŞEKLİ: …………………………………………………….

 

KONAKLAMANIN TÜRÜ: YERİ, SINIFI, SÜRESİ: ……………………..

PANSİYON TİPİ, YEMEK PLANI: …………………………………

 

KESİNLEŞMİŞ İSE OTEL ADI:

KONAKLAMA İÇİN TALEP EDİLEN ODA SAYISI:

KONAKLAMA İÇİN TALEP EDİLEN ODA NEVİ:

VARSA AÇIKLAMA:

 

 1. GENEL HÜKÜMLER
 1. Ödemeler ve Rezervasyon Koşulları:

 

Tur bedelinin %30'u kayıt anında kalan bakiyenin gezinin başlamasına 60 gün kala ödenmesi gerekmektedir. Farklı ödeme koşulları olan turlar için ikinci ödeme ve bakiye ödemesi ya da kredi kartlı ödeme koşulları, ödeme tarihleri ve varsa özel cezalar her gezi için ayrı ayrı belirtilir. Tüketici/Katılımcının sözleşmenin iptalini talep etmesi halinde işbu sözleşmede yer alan iptal koşulları geçerli olacaktır.

 

Yurt dışı paket turlarda tur fiyatları satış bedeli döviz cinsinden belirlenmekle birlikte kur olarak sözleşmenin düzenlendiği ve ödemenin yapıldığı günkü merkez bankası kuru esas alınarak belirlenir.

 

 1. Fiyat değişiklikleri:

KARUM TURİZM herhangi bir nedenle satılan turun fiyatını değiştiremez. Ancak sözleşmede yer alan fiyat; fiyat değişikliğinin gerekçesinin ve nasıl hesaplanacağının sözleşmede öngörülen hareket tarihinden en az 20 (yirmi) gün öncesinde Tüketici/Katılımcı’ya yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirilmesi koşuluyla sözleşme bedelinin %5(yüzde beş)’ini geçmeyecek şekilde;  Sözleşme bedelinin döviz cinsinden belirlendiği yurt dışına yönelik paket turlarda fiyat değişikliğinin döviz kurunda meydana gelen olağandışı değişikliklerden kaynaklanması,  tüm paket turlarda fiyat değişikliğinin yakıt giderlerindeki olağandışı değişikliklerden kaynaklanması,  fiyat değişikliğinin liman,  havaalanı gibi yerlerde tahsil edilen vergi,  resim,  harç ve benzeri yasal yükümlülüklerde meydana gelen olağandışı değişikliklerden kaynaklanması hallerinde değiştirilebilir.

 

KARUM TURİZM işbu sözleşme ile seyahate katılacak olan tüm Tüketici/Katılımcılara 1618 Sayılı yasa gereği Zorunlu Seyahat Sigortalarını yapmakla yükümlüdür. İşbu sigorta poliçe üzerindeki tarih ve saat ile başlar; turun tamamlanma tarih ve saati ile sona erer.

 

 

 1. Sözleşmenin esaslı unsurlarında değişiklik:

 

KARUM TURİZM paket turun başlamasından önce, Tüketici/Katılımcıdan kaynaklanmayan nedenlerle sözleşme içeriğinde yapılan esaslı değişiklikleri ve bunun fiyat üzerindeki etkilerini Tüketici/Katılımcı ‘ya derhal bildirir. Sözleşmenin esaslı unsurlarından birisinin değişmesi halinde Tüketici/Katılımcı, bu değişikliği kabul edebileceği gibi, yapılan değişikliği kabul etmediğini yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmek koşuluyla;  Paket tur düzenleyicisi veya aracısı tarafından sunulan, eşit veya daha yüksek değerde başka bir paket tura ek bir bedel ödemeksizin katılma veya fiyat farkının kendisine iade edilmesi şartıyla daha düşük değerde bir paket tura katılma veya herhangi bir tazminat ödemeksizin sözleşmeden dönme seçimlik haklarından birini kullanabilir.

 

Tüketici/Katılımcının bu madde kapsamında ki sözleşmeden dönme seçimlik hakkını kullanması halinde; KARUM TURİZM sözleşmeden dönme bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren tüketici/katılımcının ödemiş olduğu tüm bedeli herhangi bir kesinti yapmaksızın en geç on dört gün içerisinde iade eder. Erken kayıt kampanyaları yapma, erken kayıt yaptıranlara indirimli fiyat sunma hakkı KARUM TURİZM’e aittir.

 

 1. Paket turun iptali:

KARUM TURİZM; Tüketici/Katılımcıdan kaynaklanmayan bir sebepten dolayı paket turun başlamasından önce turu iptal etmesi halinde Tüketici/Katılımcı, bu sözleşmenin 3.3. maddesinde belirtilen seçimlik haklarından birini kullanabilir.

 

Tüketici, paket tur hizmetin başlamasından 30 gün öncesine kadar sözleşmeyi fesih ve paket turu iptal talep ederse ödemiş olduğu bedelin tamamı kendisine iade edilir (zorunlu vergi, resim ve harç v.b. yasal yükümlülüklerden doğan masraflar hariç). Sözleşme fesih ve iptal durumlarında sözleşmeyi hangi tüketicinin imzaladığına bakılmaksızın her Tüketici ancak kendi hakkına ilişkin fesih ve iptal yapabilir. Ayrıca erken rezervasyon, özel ürün ve indirimli kayıt yaptıran Tüketicilerin iş bu maddeden yararlanamayacak olup hiçbir şekilde ücret iadesi ve tazminat hakları bulunmamaktadır. 

 

Paket turun başlamasından 30-21 gün öncesine kadar sözleşmeyi fesih ve paket turu iptal edilmesi durumunda gezi bedelinin %35’i ,20-10 gün öncesine kadar fesih ve paket turu iptal edilmesi durumunda gezi bedelinin %50’si tüketiciye fatura edilir.10 gün ve daha az gün kalması halinde sözleşmeyi fesih ve paket turu iptal edilmesi durumunda ise, Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği 16. maddesi 4. fıkrası kapsamında hiçbir hal ve şartta ücret iadesi yapılmayacaktır.

 

Tüketici/Katılımcı tarafından Paket tur iptalinde; paket tur düzenleyicisine veya aracısına, sözleşmeden dönme bildiriminin ulaştığı tarihten itibaren Tüketici/Katılımcı ödemiş olduğu bedeli yukarıdaki şartlara uygun şekilde kesinti yapmak kaydıyla en geç on dört gün içerisinde Tüketici / Katılımcıya iade eder.

 

 1. Sözleşmenin eksik ifası:

 

Tüketici/Katılımcı, sözleşmenin ifası sürecinde (işbu sözleşmenin 2.2 maddesinde yer alan bilgilendirme yükümlülüğü çerçevesinde) ortaya çıkan her türlü eksikliği KARUM Turizm’e derhal bildirmek zorundadır.  Bu eksiklik giderilmediği takdirde Tüketici/Katılımcının sözleşme bedelinden indirim talep etme hakkı vardır. KARUM TURİZM 'in paket tur başladıktan sonra önemli bir yükümlülüğünü yerine getirmediği veya getiremeyeceği tespit edildiğinde, KARUM TURİZM paket turun devam etmesi için Tüketici/Katılımcı‘ya ilave maliyet getirmeyen eşdeğerde alternatif düzenlemeler  sunar veya Tüketici/Katılımcı‘ya teklif edilen hizmetlerle sunulan hizmetler arasındaki farkı tazmin eder.

 

Tüketici/Katılımcı alternatif düzenlemeyi kabul etmeyerek sözleşmeden dönebilir. Sözleşmeden dönülmesi durumunda KARUM TURİZM 'in ücret talep etme hakkı sona erer ve yapılmış olan ödemeler sözleşmeden dönüldüğü tarihten itibaren Tüketici/Katılımcı ‘ya en geç on dört gün içinde iade edilir. Ancak KARUM TURİZM o ana kadar ifa etmiş olduğu edimler için; Tüketici/Katılımcıdan hizmetten faydalandığı oranda uygun bir karşılık talep edebilir. Sözleşmeden dönülmesi durumunda, KARUM TURİZM veya aracısı Tüketici/Katılımcının paket tura başladığı yere veya üzerinde anlaşılan başka bir yere ücretsiz naklini sağlamak ve zorunlu konaklama olması halinde yapılan giderleri karşılamakla yükümlüdür.

 

 1. GENEL ESASLAR 
 1. Paket tur programlarında ücrete dâhil tüm hizmetler ayrı ayrı belirtilmiştir.  Bunlar dışında kalan turlar veya hizmetler ekstra ücrete tabidir. Bu turlar ancak yeterli katılımın sağlanması halinde yapılabilecek olup, ekstra turların yapılmaması nedeniyle KARUM TURİZM’den hiçbir tazminat ve/veya iade talep edilemez.  Ekstra tura katılmak istemeyen Tüketici/Katılımcılar güzergâh üzerinde rehber tarafından uygun görülen yerlerde bekletilir. Ekstra tur dönüşü alınarak tura devam ederler. Tüketici/Katılımcılar bunu bilerek ve kabul ederek tura katılmıştır.

 

 1. Tüketici/Katılımcılar gezinin başlangıç noktasına gelişlerindeki ulaşım araçlarından (uçak, tren, gemi, otobüs veya özel araç), trafik sıkışıklığından doğabilecek gecikme veya benzeri bir nedenden konaklama ya da buluşma yerine geç kalma, turu kaçırma durumları kendi sorumluluğunda olup, bu konulardan KARUM TURİZM’i sorumlu tutamaz, herhangi bir hak iddiasında veya tazminat talebinde bulunamaz. Tüketici/Katılımcıların, KARUM TURİZM tarafından bildirilen saatte ilgili hareket noktasında (havaalanı, gar, liman, otogar veya buluşma noktası) hazır bulunmaması durumunda oluşabilecek gecikme veya yetişememe durumlarında bilet açığa alınamaz, gezi ücreti hiçbir şekilde iade edilemez.

 

 1. Uçuşlarla ilgili son dakika rötarlar ve kapı değişiklikleri hava yolu tarafından hava alanında belirlendiğinden yolculara alandaki bilgi panoları ya da anonslar ile duyurulmaktadır. Bu gibi bilgilendirmeler anlık yapılmakta olup, KARUM TURİZM’in daha öncesinde bilgisi olması mümkün olmadığından yolcunun alanda bu uyarılara karşı dikkatli olması ve takip etmesi kendi sorumluluğundadır.

 

 1. Ücretini ödediği halde yerine getirilmeyen bir hizmeti belgelemek dışında, Tüketici / Katılımcıların herhangi bir sebeple tur için tahsis edilen ulaşım aracından faydalanmak istememesi ve otelde konaklamak istememesi veya kişisel sorunları ya da mazeretlerinden dolayı tur güzergahından veya otelden ayrılmak istemesi durumunda para iadesi söz konusu olamaz.

 

 1. Tüketici/Katılımcı kendi sağlık problemlerinin (tansiyon, kalp, astım, yüksek irtifa sorunları ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) yaratacağı sonuçlardan KARUM TURİZM’i sorumlu tutmayacağını kabul ve beyan eder. Tüketici/Katılımcı; kayıt yaptıracağı turun kendi sağlık koşullarına uygunluğunu değerlendirmekten sorumludur.

 

 1. Bagaj ve içeriği ile ilgili her türlü sorumluluk Tüketici/Katılımcılara aittir. Bagajların ya da el çantalarının içinde bırakılacak fotoğraf makinesi, cep telefonu, bilgisayar, kıymetli evrak, ziynet eşyası, para kaybından KARUM TURİZM sorumlu tutulamaz.

 

 1. Vize İle İlgili Bilgilendirme:

 

KARUM TURİZM Tüketici/Katılımcıların pasaportlarını tetkik hakkı ve zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu konuda Tüketici/Katılımcıların beyanı esas alınır. KARUM TURİZM tarafından vize takip hizmeti almayan, vizesi olduğunu ve/veya yeşil pasaport sahibi olduğunu veya vize gerektirmeyen pasaportu olduğunu beyan eden, ya da vizesiz bir ülkeye tur satın alan katılımcıların pasaportlarının ilgili seyahatin vize-pasaport koşullarına uygunluğunu kontrol etmeleri münhasıran kendi sorumluluğundadır. KARUM Turizm’den vize almayan, vizesini kendisi alacağını belirten, vizesiz bir ülkeye tur satın alan ya da vize gerektirmeyen nitelikte pasaportu olduğunu düşünen kişilerin vize ya da pasaport eksiklikleri vb. pasaportlarından ve vizelerinden kaynaklanan sair nedenlerle seyahate katılamamalarından KARUM TURİZM sorumlu tutulamaz. Bu durumda ki Tüketici /Katılımcı’lar eğer yeşil pasaport sahibi ya da vizesiz bir ülkeye seyahat edecekler ise; pasaportlarının gezinin bitiş tarihinden itibaren en az 6 aylık geçerlilik süresinin bulunduğunun,  yeni düzenlemeye uygun çipli ve 10 yıldan eski olmadığının, yırtık, sökük vs. bir deformasyon bulunmadığının, vize geçerlilik tarihlerinin seyahat tarihlerini kapsadığının, vizelerinin oturum sürelerinin bitmemiş olduğunun,  giriş çıkış sayılarının adedinin  (tek giriş–çift giriş–çok giriş) ve vizelerini yanlış kullanmadıklarının kontrolünü kendileri sağlamalıdır.

 

 1. MÜCBİR SEBEPLER VE DİĞER DEĞİŞİKLİKLER
 1. Doğal Afetler ( deprem, sel, yangın, heyelan vb. ) olağanüstü haller (sıkıyönetim, sokağa çıkma yasağı ilanları, genel grev, terör, otel, havaalanı baskınları, uçak ele geçirmeler, savaş, kargaşa vb.), halk hareketleri (grev, miting, yürüyüş, yol kapanması vb.), devletlerarası gerginlik, diplomatik kısıtlamalar, sağlık sorunları (salgın hastalık, karantina, dünya genelinde bir hastalık vb.), hava muhalefeti (kar yağışı, tipi, sis, fırtına, yıldırım düşmesi vb.) gümrük rejimi değişiklikleri veya ulaşım sektöründeki genel kısıtlamalar ile havayolu, tren, deniz veya karayolu ulaşım firmalarından herhangi birinin iflası veya tasfiyesi gibi özel kısıtlamalar ve bunlar dâhil ama bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi diğer bir sebepten doğrudan veya dolaylı olarak, KARUM Turizm’in kusuru bulunmayan veya öngörülemeyecek her türlü olumsuzluğun yaratacağı sonuçlardan doğan hiçbir zarar veya ziyandan KARUM TURİZM sorumlu olmayacağı gibi, KARUM TURİZM bu sebeplerden ötürü yükümlülüklerini ifa edememesinden veya yükümlülüklerinin ifasındaki aksaklıklardan sorumlu tutulamaz ve KARUM Turizm’e maddi ve manevi sorumluluk yüklenemez.

 

 1. KARUM TURİZM ile ulaşım araçları (uçak, otobüs, tren, gemi, helikopter, balon, 4×4 jep vb.) arasında yapılan anlaşmaların aksine bu araçların gecikmelerinden, arızalanmalarında, kaza yapmalarından, sürücülerin şahsi kusurlarından oluşabilecek olumsuzluğun sonuçlarından KARUM TURİZM sorumlu tutulamaz ve KARUM TURİZM’e maddi ve manevi sorumluluk yüklenemez. Uçak saatlerinden meydana gelebilecek herhangi bir değişiklikten, uçuş seferinin iptalinden, teknik aksaklıklardan dolayı meydana gelebilecek rötar ve gecikmelerden, havayolu şirketlerinin yapacağı değişikliklerden kesinlikle KARUM TURİZM sorumlu olmayıp, muhatap, ilgili ulaşım araçları sahipleridir.

 

 1. KARUM TURİZM sözleşmenin ifası süresinde; sözleşmeye aykırılığın Tüketici/Katılımcının kusurundan kaynaklanması, sözleşmenin ifası sürecine dâhil olmayan üçüncü bir kişinin beklenmeyen ve önlenemez bir davranışının bulunması, mücbir sebebin bulunması, KARUM TURİZM’in, aracısının veya bağımsız hizmet sağlayıcısının gerekli tüm özeni göstermelerine rağmen öngöremedikleri ve engelleyemedikleri bir olayın meydana gelmesi, paket turun düzenlenmesi için öngörülen asgari katılımın sağlanamaması nedeniyle iptal edilmesi ve iptalin sözleşmede öngörülen sürede paket turun başlamasından (20) yirmi gün önce yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile katılımcıya bildirilmiş olması durumunda sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesinden doğan zararlardan sorumlu tutulamaz.  Bu durumda KARUM TURİZM veya aracısı ile o yerdeki temsilcileri, Tüketici/Katılımcının zor durumda kalması halinde hızlı bir şekilde yardımda bulunmakla yükümlüdür.

 

 1. KARUM TURİZM buraya ilave edilmemiş ve sair mevzuat uyarınca kendisine tanınan diğer “mücbir sebepler” haklarını saklı tutar.

 

 1. SÖZLEŞME DEVRİ

 

 1. Tüketici/Katılımcı, paket tura devam etmesinin mümkün olmaması durumunda, turun başlamasından en az 60 gün önce paket tur düzenleyicisi veya aracısına yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirimde bulunarak sözleşmeyi, paket tur açısından geçerli tüm koşulları yerine getiren üçüncü bir kişiye devredebilir. Ancak Devir işleminde satın alınmış olan uçak tren ve gemi biletlerinde ve konaklamada ilgili firmaların iptal ve değişiklik kuralları aynen uygulanır varsa cezalar yolcuya yansıtılır.

 

 1. Paket tur sözleşmesini devreden ve devralan, KARUM TURİZM veya aracısına karşı bakiye tutarın ve söz konusu devirden doğan tüm ek masrafların ödenmesinden müteselsilden sorumludur. Yurtdışı turlarda devredilen turlarla ilgili olarak vize işlemi tamamlanmış olan katılımcıların vize bedelleri iade edilmez. Paket turu devir alan katılımcıların ise vize sorumlulukları kendilerine ait olacaktır. Vizelerinin bulunmaması, başvuru yapmış olmalarına karşın tur başlangıç tarihine kadar vize verilmemesi durumunda KARUM TURİZM’in herhangi bir sorumluluğu yoktur. Tur bedelinin tamamını devreden ve/veya devralandan tahsil eder. Paket turlarda sözleşme devri uçak firmalarının veya otellerin değişiklik koşullarına göre yapılabilir.

 

 1. SÖZLEŞMEN’N FESHI/IPTAL KOŞULLARI

 

 1. Tüketici/Katılımcı, fesih talebini KARUM TURİZM’e veya aracısına yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmek kaydıyla sözleşmeyi tek taraflı olarak en geç turun kalkış tarihine 60 gün kalaya kadar feshedebilir. Turun başlamasına 60 günden daha az süre kalması halinde Tüketici/Katılımcı’ya İşbu Sözleşmenin 4. maddesinde belirtilen koşullardaki kesinti uygulanır.

 

 1. Paket tur başlamadan yapılan fesih bildirimlerinde, ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ve üçüncü kişilere ödenip belgelendirilebilen iadesi mümkün olmayan bedeller hariç olmak üzere, Tüketici/Katılımcının ödemiş olduğu bedel kendisine iade edilir.

 

 1. Yine bu kapsamda, daha önce satın alınmış olan uçak tren ve gemi biletlerinde ve konaklamada ilgili firmaların iptal ve değişiklik kuralları aynen uygulanır, Varsa cezalan yolcuya yansıtılır. Banka aracılığı ile yapılacak iadelerde, banka havale masrafı Tüketici/Katılımcı ‘ya ait olacaktır. Tüketici/Katılımcının bundan dolayı herhangi bir tazminat hakkı doğmaz. Bedel iadeleri, fesih bildiriminin KARUM TURİZM’e veya aracısına ulaşmasından itibaren on dört gün içerisinde Tüketici/Katılımcı’ya yapılır.

 

 1. Tüketici/Katılımcı veya KARUM TURİZM, geziyi iptal koşulları süresine uygun olarak iptal ettiğinde; ödeme kredi kartı ile yapıldı ise kredi kartı ile banka yolu ile yapıldı ise banka yolu ile nakit ödendi ise nakit olarak iade edilir. Geri iade edilecek tutar KARUM TURİZM’e ödenen para birimi cinsinden olacaktır. Zaman içinde dövizde oluşabilecek kur farklarından KARUM TURİZM sorumlu tutulamaz.

 

 1. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde, iade Tüketici/Katılımcı’nın aynı kredi kartına yapılacaktır. Oluşabilecek zararlardan KARUM TURİZM sorumlu tutulamaz. Kredi kartına yapılan iadelerde gecikmelerde KARUM TURİZM sorumlu tutulamaz iade yapıldığına dair belgeyi Tüketici/Katılımcının bilgisine sunmakla KARUM TURİZM’in sorumluluğu sona erer.

 

 1. SORUMSUZLUK KAYDI

 

 1. Sözleşme metninde veya müstakil herhangi bir belgede Tüketici/Katılımcının Yönetmelik’te yer alan haklarını kullanmaktan feragat ettiğine dair veya KARUM TURİZM ya da aracısının yönetmelikten kaynaklanan yükümlülüklerini sınırlayan veya ortadan kaldıran kayıtlar geçersizdir.

 

 1. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ 

 

 1. İşbu sözleşmeden doğacak tüm ihtilafların çözümü ile ilgili T.C.  Tüketici Mahkemeleri, Tüketici Hakem Heyetleri yasa ile yetkilendirilmiş sair kuruluşlar yetkilidir. Katılımcılar şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, Bakanlıkça her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde katılımcının mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti'ne veya Tüketici Mahkemesi'ne yapabilirler. 

 

 1. MÜNHASIR DELİL SÖZLEŞMESİ

 

 1. Tüketici/Katılımcı ve KARUM TURİZM arasında imzalanan iş bu sözleşmeden kaynaklanan tüm uyuşmazlıklarda,  bu sözleşme ve ekinde yer alan belgeler  ile KARUM TURİZM’nin  bilgi işlem “Kayıt ve Çıktıları” ile diğer kayıt ve belgelerinin münhasıran yazılı delil olacağını, bunlara karşı her türlü itiraz ve def’i ya da dava halinde KARUM TURİZM’nin bilgi işlem “Kayıt ve Çıktılarına” karşı delil göstermeyeceğini, KARUM TURİZM’nin “Kayıt ve Çıktılarını” kabul edeceğini ve bunlara karşı delil gösterme hakkından feragat ettiğini peşinen kabul eder. İşbu madde, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 287.ci maddesinde belirtilen münhasır delil sözleşmesi niteliğinde olup, KARUM TURİZM’nin bu sözleşmede belirtilenler dışında başkaca delil kabul edilmez.

 

 1. TEBLİGAT ADRESİ VE TEBLİGAT ADRESİNDEKİ DEĞİŞİKLİK BİLDİRİMİ

 

 1. İşbu sözleşmede yer alan hususların yerine getirilmesi ve gerekli tebligatın yapılabilmesi için tarafların sözleşmede belirtilen adresleri yasal ikametgâhları olarak belirlenmiştir. Bu adreslere yapılmış tebligat taraflara yapılmış sayılacak ve TARAFLAR o yerlerde bulunmasalar bile tebligat iade edilmeyip Tebligat Kanunu’nun 21. maddesi uygulanacaktır. TARAFLAR adres değişikliklerini yazılı olarak diğer tarafa bildirmedikleri takdirde önceki adreslerine yapılacak tebligatların geçerli olacağını kabul ve taahhüt ederler.

 

 1. Sözleşmede bizzat imzalarının olmadığı gerekçesiyle geziye katılan Katılımcıların Paket Tur Düzenleyicisi veya Aracısı aleyhine dava veya takip başlatması veya Tüketiciye bu sözleşmede yazılı hususlar dışında bir bedel ya da tazminat ödemek zorunda kalınması halinde, Paket Tur Düzenleyicisi ve Paket Tur Aracısının ödemiş olduğu fazla miktarlar için Sözleşme'de imzası/onayı bulunan Tüketici(ler)e rücu hakkı saklıdır.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ:

 

 1. KARUM TURİZM; kişisel verileri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve yürürlükte olan diğer ilgili kişisel verilerin korunması mevzuatı hükümlerine uygun olarak, toplanmakta, kullanmakta, işlemekte, saklamakta ve Tüketici/Katılımcılara sunulan hizmetin niteliğine göre, yurtdışında ve/veya yurtiçinde bulunan talep etmiş olunan hizmete dair faaliyetler, satışlar, özel teklifler, indirimler ve kampanyalar hakkında bilgilendirme gibi pazarlama amaçlarıyla üçüncü kişilere aktarmakta ve bu verilerin güvenliğini sağlamaktadır.

 

 1. KARUM TURİZM, kendi firmasından hizmet satın alan katılımcı ve/veya katılımcılarının paylaşacağı e-mail, GSM numarası, ev adresi gibi iletişim kanallarından birine veya tamamına yapacağı duyuru,  ilan veya reklam çalışmasına yönelik e-mailin, SMS gönderimi, katalog gönderimini “Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Kanunu'na” uygun şekilde yapmayı taahhüt eder. Tüketici/Katılımcılar imzalamış olduğu bu sözleşmeyle KARUM Turizm’in kendi iletişim bilgilerine yapacağı gönderimleri kabul etmiştir.

 

 1. Tüketici/Katılımcılar kendi kanallarına yapılan bu duyuruları istememe hakkına sahiptir. KARUM TURİZM, Tüketici/Katılımcılarına bu gibi durumlarda herhangi bir ücret ödemeden KARUM TURİZM’in Kurumsal elektronik iletişim adresi olan [email protected] mail adresine veya isteyeceği herhangi bir yolla KARUM Turizm’e bildirimde bulunduğu takdirde kendisine yönelik yapılan e-mailin, SMS gönderimi ve posta gönderimlerinin sonlandıracağını taahhüt eder.

 

İş bu, 12 punto olarak düzenlenen ve toplam 9 sayfadan ve 6 maddeden oluşan işbu sözleşmeyi, kendim ve aşağıda adları yazılı katılımcılar adına, son halini okuyarak kabul edip onayladım.  Bir nüshası tarafıma tüm ekleri ile birlikte (paket tur sözleşmesi ile birlikte ön bilgilendirme broşürü, voucher) ilgili sigorta poliçesi yazılı / kalıcı veri saklayıcı vasıtasıyla teslim edilmiştir. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği çerçevesinde işbu sözleşme konusu satın aldığım paket Tur kapsamında, sunulan tüm hizmetleri ve niteliklerini, satış fiyatı ve ödeme şekil ile ifaya ilişkin tüm ön bilgileri, okuyup bilgi sahibi olduğumu ve paket tur sözleşmesinin içeriğini ve maddelerini okuyarak anladığımı, bilgilendirildiğimi kabul beyan ve taahhüt ederim. Bu beyanım, rezervasyon işlemlerimin, kendi yerime bir başkası tarafından yürütülmüş ve imzalanmış olması halinde de geçerlidir. 

 

SÖZLEŞMEYİ OKUDUM. BİR SURETİNİ EKLERİ İLE TESLİM ALDIM.

 

Tüketici veya katılımcı adına

Adı soyadı                             : ……………………………… 

Tarih                                      : ………………………………

 

 

KARUM TURİZM adına 

Adı soyadı                             : ………………………………

 

Tur kayıt tarihi                     :……………………………….        

 

Ekler                                      :

Ek 1: Katılım Formu

Ek 2: Ayrıntılı Gezi/Tur Programı